Department News

Outstanding Talents

ChangJiang Scholar
Zheng Quanshui    Wu Ziniu       Fu Song           Feng Xiqiao    
Zheng Lili              Yang Wei     Gao Huajian     Huang Yonggang
Li Luming
 
Outstanding Youth 
Zheng Quanshui       Fu Song               Wu Ziniu
Chen Changqing      Feng Xiqiao          Xie Huimin
Xu Chunxiao           Li Luming              Liu Yinghua
Gao Huajian            Huang Yonggang